Ιατρικό Κέντρο Αποκατάστασης-Παλλήνη Αττική-PMR-Φυσιοθεραπεία-Κινησιοθεραπεία-Μηχανοθεραπεία-Υδροθεραπεία με θερμαινόμενη πισίνα-Biofeedback-Εργοθεραπεία-Λογοθεραπεία-Αυτουπηρέτηση-Αξιολόγηση και ενδυνάμωση μυικών ομάδων με ισοκινητικό μηχάνημα Biodex-Ψηφιακή πελματογραφία-Ηλεκτρομυογράφημα ΗΝΓ-Διαμαγνητική αντλία u-16-Κρουστικοί υπέρηχοι Shock Wave-doctors4u.gr

Description: Διαφήμιση Ιατρικό Κέντρο Αποκατάστασης-Παλλήνη Αττική-PMR-Φυσιοθεραπεία-Κινησιοθεραπεία-Μηχανοθεραπεία-Υδροθεραπεία με θερμαινόμενη πισίνα-Biofeedback-Εργοθεραπεία-Λογοθεραπεία-Αυτουπηρέτηση-Αξιολόγηση και ενδυνάμωση μυικών ομάδων με ισοκινητικό μηχάνημα Biodex-Ψηφιακή πελματογραφία-Ηλεκτρομυογράφημα ΗΝΓ-Διαμαγνητική αντλία u-16-Κρουστικοί υπέρηχοι Shock Wave-doctors4u.gr Διαφήμιση

Dimensions: 750 x 500

File Type: jpeg

File Size: 47 KB